Brämaregatan 11 41 704 Göteborg

Aktuellt

Beslutat – nya regler för förnyelse av körkort utomlands

 

Den 5 april beslutade Riksdagen om ändringar i körkortslagen som innebär att du som bor permanent utomlands inte längre kan förnya ditt svenska körkort. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2017.

Den lagändring som nu görs innebär att samma regler gäller oavsett om man bor inom eller utanför EES. Förändringarna innebär att den svenska lagen bättre anpassas till EU-regler. Ett arbete med att anpassa våra föreskrifter till lagändringen pågår.

Krav på permanent bosättning i Sverige

Ändringen innebär att man måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya sitt svenska körkort. Regeländringarna påverkar de svenskar som är permanent bosatta i ett land utanför EES. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Den som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Om personen då är permanent bosatt i ett land inom EES ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land personen är bosatt i. Om personen är bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.