Brämaregatan 11 41 704 Göteborg

Allmänt

Välkommen till Kvilletorgets Trafikskola AB

Här tar du del av de allmänna villkoren som gäller bland annat körning, bokning, kurser, betalning, avbokning samt återbetalningar.

Avbokningsregler: Avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon/Mail, på plats i receptionen eller till din lärare.
Telefonsvarare godkänns ej på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation.
Avbokning lektioner/kurser
1.-Testlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00 2.-Körlektion: 1 vardag innan senast kl 13.00 3.- 14 dagar innan bokat datum gäller alla paketlösningar. 4.-Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum. 5.-Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum.

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

Anmälningsavgift tillkommer utöver lektions/paketkostnader om inget annat angetts i prislista eller annons.

Betalning – Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via insättning på bank innan lektionen, antingen styckevis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket.

Rabatter kan ej dras i efterhand! Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist. UC kan komma att tas i samband med fakturering.

Vi tillämpar Faktureringen. Vid utställande av faktura tillkommer 50 kronor.

Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i 6 månader (6) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Intensivutbildning skall betalas vid bokning.

Kunskapsprov & Körprov – Vi ansvarar för att boka en tid för körkortsproven hos Trafikverket.

Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att du gör din utbildningskontroll.
Är du inte godkänd med skolans dataprov/distansprov senast 1 vecka innan bokad kunskapsprovtid, flyttas tiden för provet fram, vilket innebär att även körprovet kan ändras då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.

Återbetalning sker enligt STR’s praxis: saldo -15% under förutsättning att avbokning sker i enlighet med övrigt gällande villkor eller när utbildningen avslutas.

Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket.
Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle.

Återbetalning kan ta upp till 30 dagar och sker till av dig angivet bankkonto..

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Avbetalningsmöjlighet finns genom räntefri finansiering från Resurs Bank. Ansökan hjälper kundtjänst till med.

Avvikelser/Undantag: Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.

§ FORCE MAJEURE
Avvikelser/Undantag: Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.
Kvilletorgets Trafikskola friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.