Brämaregatan 11 41 704 Göteborg

Hur teoriprovet går till

När du och den du övar tillsammans med (körskolelärare, handledare eller liknande) anser att du har tillräckliga kunskaper för att klara de prov som krävs är det dags att anmäla sig till Trafikverket för att få göra förarprov. För att kunna anmäla dig till prov för MC eller personbil måste du dock först ha genomgått de obligatoriska riskutbildningarna. Det tar alltså några veckor mellan riskutbildning och förarprov.

Ibland är det svårt att få tid för proven, extra klurigt kan det vara på sommaren då många vill köra upp samtidigt som Trafikverkets personal har semester. Proven läggs ut 2-3 månader i förväg och du rekommenderas att boka provtid ungefär sex veckor i förväg. Då är det störst chans att du får den tid på den ort du vill.

Avgiften för kunskapsprov (teoriprov) är vanligtvis 370 kronor. Att skriva provet på en helg eller efter kl 18 på vardagskvällar kostar 450 kronor

Provet

  • Legitimationskontroll innan teoriprovet börjar.
  • Provet görs på en dator och finns på flera språk samt med uppläsning av frågorna.
  • 50 minuter provtid.
  • 65 frågor + 5 testfrågor (testfrågorna används för utvärdering och räknas inte in i resultatet).
  • 52 rätt av 65 frågor (80 %) är godkäntgränsen.
  • Resultatet syns direkt när du är klar med alla frågor.
  • Om du har särskilda skäl kan du få göra teoriprovet muntligt eller med en tolk. Provtiden kan även förlängas.
  • Miniräknare är tillåtna sedan 2014. De finns i provlokalen, så du ska inte ta med en egen.

.