Brämaregatan 11 41 704 Göteborg

RISKUTBILDNINGAR

Dessa utbildningar berör faktorer som påverkar trafiksäkerheten. Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2 (halkbanan), måste genomföras innan man skriver kunskapsprovet och genomför körprovet. Syftet med utbildningarna är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet samt väglag kan påverka körförmågan. Eleven ska även bli medveten om vilka risker som förekommer och hur de ska kunna undvikas.

Kurserna pågår i 3 – 5 timmar.

Vi behandlar alla Bokningar som bindande och dom ska vara betalda senast 3 dagar före bokning.

R. 1 Pris: 680kr
R. 2 Pris: 2560kr